วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ความรู้จากการเรียน " Photoshop " กับอ.แจ็ค

ความรู้จากการเรียน " Photoshop "
1.ฝึกการใช้สมองซีกซ้ายพร้อมกับการใช้สมองซีกขวาในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
2.การนำความรู้เกี่ยวกับPhotoshop ไปใช้ในการตกแต่งใบงาน ใบความรู้ ใบกำหนดงาน เอกสารประกอบการสอนให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจนักเรียน
3.เกิดความสนุกสนานและความมันส์ในการสร้างงานตามที่อ.กำหนด
4.การเรียนรู้เทคนิคในการใช้คีย์ลัดเพื่อสร้างงานได้เร็วขึ้น
5.การเรียนรุ้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้การแปลงานถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ท้ายสุดนี้อยากบอกว่า "รักอ.แจ็คที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: